ALA Citation Generator

"Elementos RDA en MARC 21 para registros de autoridad de nombre Parte I", American Library Association, October 24, 2012.

http://www.ala.org/alcts/confevents/upcoming/webinar/cat/120512 (Accessed February 2, 2023)

Document ID: d2286174-c65a-4b0b-a7f2-08aa5b2800f4