Sam, Bangs & Moonshine, 1967 Caldecott Medal Winner

Sam, Bangs & Moonshine - book cover image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam, Bangs & Moonshine - title page imageSam, Bangs & Moonshine - copyright

 

1967 Caldecott Medal Winner: Sam, Bangs & Moonshine by Evaline Ness (Holt)